DISTRIBUCE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

Stavební hmoty a materiály, pórobetonové přesné tvárnice a prvky TERMALICA a TERMOBET, venkovní dlažby, obklady a zahradní architektonické prvky BRUK BET, energetické solární systémy značky SOLAR

Společnost BRUK-BET® je předním výrobcem materiálů pro dům a zahradu, funguje na trhu již 28 let. Jako první výrobce v Polsku zavedl stylizovanou zámkovou dlažbu a výrobky napodobující přírodní kámen. BRUK-BET® nabízí velmi široký sortiment výrobků pro: domov, zahradu, městské prostory, společnosti pro výstavbu silnic, a ochrany přírodního prostředí. Výrobky BRUK-BET® zaručují nejvyšší kvalitu ve všech směrech. Tato nabídka je především pro náročné klienty.

VÝHODY SYSTÉMU TERMALICA a TERMOBET

Pórobeton Termalica je ekologický materiál a nejlepší materiál pro energeticky úspornou konstrukci.

Vysoká tepelná izolace

Pórobeton Termalica je charakteristický svými dokonalými
tepelně izolačními vlastnostmi a je ideálním řešením pro energeticky úsporné stavby. Parametrem, který definuje tepelnou
izolaci materiálu je koeficient vedení tepla λ [W/mK]. Čím
menší je hodnota λ, tím je materiál "teplejší".

Stabilita teploty

Stěny z pórobetonu Termalica jsou na rozdíl od stěn z dutých tvárnic monolitní a stejnorodé, nemají vzduchové mezery. Tato vlastnost zajišťuje dobrou schopnost akumulovat teplo a velkou tepelnou setrvačnost

Tepelná izolace a ochrana proti hluku

Protihluková izolace je schopnost tlumit zvuky přenášené vzduchem. Závisí na hmotě materiálu, jeho vnitřní konstrukci a na tloušťce a druhu vrstev přepážky.

Optimální nosnost konstrukčních stěn

Odolnost vůči tlaku tvárnic pórobetonu Termalica, v závislosti na jejich druhu, umožňuje stavět stěny rodinných domků i vícepodlažních budov.

Optimální vlhkostní podmínky

Vysoká paropropustnost pórobetonu Termalica nám poskytuje nejlépe "dýchající" stěny, které stabilizují vlhkost vzduchu v interiérech.

Protipožární odolnost

Pórobeton Termalica je nehořlavý stavební materiál, který splňuje kritéria a požadavky nejbezpečnější Eurotřídy A1.

Odolnost vůči bakteriím, plísním a houbám

Výroba na bázi vápna a zásaditá reakce pórobetonu Termalica zajišťují vysokou odolnost vůči biologické korozi, zabraňují rozvoji bakterií, plísní a hub, dokonce i v podmínkách s velmi vysokou vlhkostí.

Úspornost

Když stojíme před rozhodnutím o nákupu zdícího materiálu,
musíme v ceně jeho nákupu zohlednit užitkové vlastnosti a atributy, v tom především tepelné vlastnosti materiálu a komfort bydlení. Je zapotřebí zohlednit celkové náklady na postavení 1 m² stěny s předpokládaným koeficientem průniku tepla